Uutisia joulukuu 2014

Laurea ammattikorkeakoulu julkaisi kirjan Macico-hankkeesta. Macico-kirja

Cooperation between Public Protection and Disaster Relief actors across a border is a difficult task today because the teams on both sides of a border cannot communicate with each other. One of the reasons is that their communication systems cannot be linked easily. Other challenges are related with heterogeneous operational procedures, heterogeneous services and the lack of trust between cooperating parties. The MACICO project presents a concept for interworking of security organizations in their daily activity that guarantees communications reliability, integrity and security.

Uutisia huhtikuu 2013

Ajeco osallistuu hankkeeseen nimeltä "MOBI - Mobile Object Bus Interaction" yhdessä Laurea ammattikorkeakoulun, Insta:n, Cassidian:in, Sunit:in, Suomen Poliisin ja Tekesin kanssa. Mobi-hankkeessa keskitytään viranomaisajoneuvojen sisältämään infraan. Mobi-hanke

Uutisia huhtikuu 2013

Ajeco osallistuu yhdessä Jyväskylän Ammattikorkeakoulun (JAMK), Cassidianin, Descomin, Jykes:n ja Relatorin kanssa turvallisuushankkeeseen nimeltäJyvSecTec

"Toimintaympäristön jatkuva muutos tekee turvallísuushaasteista entistä laajempia ja monimutkaisempia. Turva-alan nopean kehittymisen myötä se tarjoaa sekä kasvavia liiketoimintamahdollisuuksia että tarvetta yhteistoiminnalle.

Kansallisesti merkittävin turva-alan investointi on Hallinnon turvallisuusverkkohanke - TUVE. Siihen ei kuitenkaan sisälly niiden uusien sovellusten kehittäminen, joita verkon käyttöönoton myötä tarvitaan. Niiden kehittämistä varten on tarpeen rakentaa kehittämis- ja testaus- ja koulutusympäristö, jolla tuetaan uusien tuotteiden, palvelujen ja alan osaamisen ja toimijoiden välisen yhteistyön kehittämistä. Lisäksi projektissa tuotetaan turvallisuustyökaluja SAAS-palveluina."Jyväskylän Ammattikorkeakoulun sivuille

News August 1st, 2011 Ajeco is participating in two European Commission Security projects under the FP7 framework

Our role in both projects are to provide a redundant and secure communication solution based on the DSiP® technology.

The I2C (Integrated System for Interoperable sensors and Information sources for Common abnormal vessel behaviour detection and Collaborative identification of threat) integration project proposes a new generation of innovative sea border surveillance. Read more...

PERSEUS is an FP7 demonstration project supported by the FP7 Security Research theme under DG-Enterprise. Its purpose is to build and demonstrate an EU maritime surveillance system integrating existing national and communitarian installations and enhancing them with innovative technologies. Perseus is with Portugal, Spain, France and Italy and in 2014 with Greece.